School Fest 2023 ‘thất thủ’ trước hàng vạn sinh viên đến giao lưu cùng SOOBIN, Binz, Rhymastic, GONZO, Mastal, MLee,...
Sự kiện | Tin hoạt động

School Fest 2023 ‘thất thủ’ trước hàng vạn sinh viên đến giao lưu cùng SOOBIN, Binz, Rhymastic, GONZO, Mastal, MLee,...

Chia sẻ Facebook