K-ICM, Uni5, Kay Trần cùng nhiều nghệ sĩ ráo riết kêu gọi fans bình chọn tại "MTV Fan Choice"
Sự kiện | Tin hoạt động

K-ICM, Uni5, Kay Trần cùng nhiều nghệ sĩ ráo riết kêu gọi fans bình chọn tại "MTV Fan Choice"

Chia sẻ Facebook