Lê Minh Thành, Nguyễn Quốc Trường Thịnh, Tường Vi, Yeye Nhật Hạ... liên tục ‘on top’ bình chọn Truyền hình tại Ngôi Sao Xanh
Sự kiện |

Lê Minh Thành, Nguyễn Quốc Trường Thịnh, Tường Vi, Yeye Nhật Hạ... liên tục ‘on top’ bình chọn Truyền hình tại Ngôi Sao Xanh

Chia sẻ Facebook