15 nghệ sĩ cùng gần 40.000 sinh viên quẩy quên lối về tại đêm nhạc School Fest ‘YOUniverse’
Sự kiện |

15 nghệ sĩ cùng gần 40.000 sinh viên quẩy quên lối về tại đêm nhạc School Fest ‘YOUniverse’

Chia sẻ Facebook